kizilay_banner_728X090 width="728" height="90" title="">

Yoksa dünyada yaşanan bunca olay beklenen Mehdi’nin ayak sesleri mi…

Ebru Altan

Ebru Altan

E-Posta : altanebru@hotmail.com.tr

Ortadoğu adeta bir kan denizine dönüşmüş durumda… Fitnenin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bir yandan savaşlarla sarsılırken bir yandan da depremler, tsunamiler ve seller nedeniyle adeta hiç nefes bile almadan oradan oraya savruluyor. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz… Çünkü deccal pek çok insanın ruhunu teslim almış durumda. Kıyametten önceki son dönemde olmamız nedeniyle dehşet verici ve sarsıcı olayların ardı arkası bir türlü kesilmiyor. Peki bütün bu yaşananlar yalnızca bir tesadüf mü? Sadece dünyanın var oluşundan beri yaşanan doğa olayları mı? Toprak, su ve petrol kavgası nedeniyle yaşanan savaşlar mı? Yoksa hepsi yüzyıllardır Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler tarafından beklenen büyük kurtarıcı Hz. Mehdi (as)’ın gelişinin ayak sesleri mi…

 

Aşağıda bildirdiğim olaylar Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alameti olarak bizlere yıllar öncesinden bildirdiği olayların yalnızca bir kısmıdır ve hepsi arka arkaya gerçekleşmiştir. Bunların dışında gerçekleşen birçok alamet daha var. Şimdi gerçekleşen alametlerin bir kısmına bakalım;

 

1980 Ekim ayında başlayan İran- Irak Savaşı:

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

 

1979 yılında Rusya’nın Afganistan’ı işgal etmesi,

Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdisinin yardımcılarıdır. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

 

İran Irak savaşında bir ordunun çölde kaybolması:

Ancak bu ordu çöle girdiğinde, Zulhüleyfe denilen yerde öylesine toprağa gömülecektir ki, onların üstte olanları alttakileri, altta olanların üsttekileri kıyamete kadar göremeyeceklerdir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 21)

 

Fırat’ın üzerine Keban barajı konularak suyunun kesilmesi:

Mehdi’nin alametlerindendir: Fırat Nehrinin durdurulması. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)

 

Fitnelerin çoğalması:

Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid'atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği öğütleyip kötülükten men etme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

 

 

Hz. Mehdi (as)’ın çıkışından önce katliamlar yaşanması:

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…(Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392)

 

Dünyanın her yerinde karışıklık ve kargaşaların artması:

Dünya herc-ü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında Allah, bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanında dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

 

Kadınların ve çocukların katledileceği fitnelerin yaşanması:

Günahsız insanlar öldürülmeden Mehdi çıkmaz... (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 35)

 

Müslümanlara baskının artması:

Benden sonra halifeler olur. Halifelerden sonra emirler, emirlerden sonra zalim melikler gelir. Son olarak da Ehl-i Beytimden birisi çıkar. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 84)

 

Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları:

Mehdi için 2 alamet vardır ki, bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

 

Halley kuyruklu yıldızının doğması:

O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

 

Kabe Baskını ve Kabe’de kan akıtılması:

Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 169)

 

Büyük şehirlerin yok olması:

Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helak olur. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.38)

 

Açıkça gördüğünüz gibi tüm bu olaylar olağanüstü gelişmeler.

 

Gerçekten de çok özel bir dönemde yaşıyoruz. Dünya büyük bir sarsıntıyla sarsılıyor. Materyalist-Darwinist felsefe tam anlamıyla yıkıldı. İnsanlar kendilerini boğan inançsızlıktan yavaş yavaş kurtulup dine ve maneviyata sarılıyor. Ülkelerdeki rejimler bir bir yıkılıyor, sistemler değişiyor. Depremler ve seller insanların değer verdiği tüm mallarını bir anda yutarak onlara dünyanın ne kadar boş olduğunu hatırlatıyor. Felaketler insanların yakasını bir türlü bırakmıyor. Kadınlar ve çocuklar ülkelerinde yaşanan zulüm nedeniyle kaçıp diğer ülkelere sığınıyor. Bütün bunlar yaşanırken sahte Mehdiler ortaya çıkıp dünyayı kandırmaya çalışıyor. İşte bütün bunlar kıyametten önceki büyük kurtuluş için, apaydınlık bir Altınçağ’a geçiş için yaşanıyor. İnsanların “Ey Mehdi, gel de bizi bu büyük zulümden kurtar, dünya sana muhtaç” demeleri için yaşanıyor. Çünkü dünyada yaşanan bu büyük katliamları ve acıları bitirecek olan, akan kanı durduracak olan yalnızca Hz. Mehdi (as)’dır. Tüm dünya Hz. Mehdi (as)’ın vesilesiyle mükemmel bir adalet ve sevgi ortamını yaşayacak ancak insanlar tam anlamıyla ihtiyaç içinde olmadıkça kendisi güzel yüzünü dünyaya göstermeyecektir…

 

Allah’ın rahmeti sana olsun bil ki vaadedilen Mehdi’nin var oluşunda hiç kuşku yoktur. Üçyüz hadis ve eserle hatta daha fazlası ile bu kanıtlanmıştır. (Casim Mühelhil, “el-Burhan”, c.1.s339)

 

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehli Beytimden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak.(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

 

Rükun ile Makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

 

Ebru ALTAN

 

https://www.facebook.com/ebrualtan2012

https://twitter.com/ebru_altan_

altanebru@hotmail.com.tr


İzlenme: 1372
htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR