kizilay_banner_728X090 width="728" height="90" title="">

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametlerini İnsanlardan Saklamak

Ebru Altan

Ebru Altan

E-Posta : altanebru@hotmail.com.tr

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bizlere kıyamete yakın olan ahir zamanda gelecek, İslam’ı dünyaya hakim edecek, yeryüzünde yaşanan savaşları ortadan kaldıracak, tüm dünyada adalet, barış, hoşgörü, bolluk getirecek kutlu bir şahıstan, Hz. Mehdi (as)’dan birçok hadisinde bahsetmiş. Mehdi ile müjdelenmeyi, karda dahi olsa sürünerek ona tabi olmayı söylemiştir. Ayrıca çok fazla İslam âlimi de Hz. Mehdi (as)’ın ahir zamanda geleceğini yazdıkları eserlerde bizlere bildirmiştir.

 

Vicdanlı bir Müslümanın Peygamberimiz (sav)’ın çok önem verdiği, sahabelerine çok fazla detay vererek anlattığı bu kutlu şahsın gelişiyle ilgili alametlerin gerçekleştiğini büyük bir şevkle anlatması, insanlardan gizlememesi gerekir. Ama son zamanlarda İslam âlimi olduğunu söyleyen bazı kişiler bu gerçekleri saklamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sırf Hz. Mehdi (as)’ın geliş alametlerini anlatmamak için Peygamberimizin (sav)’ın hadislerini bile bile gizliyorlar. Oysa Peygamberimiz (sav)’ın bizlere 1400 sene önce bildirdiği alametler tıpkı “eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi” birbiri ardına gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam ediyor.

 

Peygamberimizin (sav) ahir zamanla ilgili bildirdiği olayların gerçekleşmesi çok büyük bir mucize olmasına rağmen kimi insanların bu gerçekleri anlatmamaları gerçekten hayret verici bir durum.

 

Geçtiğimiz yüzyılın müceddidi olarak bildiğimiz Bediüzzaman Said Nursi de ahir zamanda Peygamberimiz (sav)’in müjdeliği Hz. Mehdi (as)’ın gelişini gizleyecek kişilerin olduğunu bizlere bildirmiş. Risalelerinde defalarca Hz. Mehdi (as)’ın kendisinden bir asır sonra, bir şahıs olarak geleceğini, kendisinin Hz. Mehdi (as)’a zemin hazırladığını, onun bir neferi, öncüsü olduğunu, Hz. Mehdi (as)’ın siyaset, diyanet ve saltanat âleminde üç büyük görevi olacağını,  İslam birliğini sağlayacağını bizlere aktarmış. Bediüzzaman aşağıdaki sözünde de bazı aklına güvenen kişilerin Peygamberimizin (sav) hadislerini inkâr edeceklerine şöyle dikkat çekmiş:

 

 

"Kıyamet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuatından (olaylarından) ve Bâzı a'malin (amellerin) fazilet ve sevablarından bahseden hâdîs-i Şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen bir kısım ehl-i ilim (ilim sahibi), onların bir kısmına zaîf (zayıf) veya mevzu (hadis) demişler. İMANI ZAYIF VE ENANİYETİ KAVİ (güçlü) bir kısım da, inkâra kadar gitmişler." (Sözler, s. 355)

 

Görüldüğü gibi Bediüzzaman Hz. Mehdi (as)’ı inkâr edenlerin imanı zayıf ve enaniyetli kişiler olduğundan bahsetmiş. Peygamberimiz (sav)’ın ahir zaman ile ilgili hadisleri hem Peygamberimiz (sav) zamanında hem de Peygamberimiz (sav)’den sonraki 1400 yıl içerisinde gerçekleşmediği için bazı kişiler bu hadisleri “mevzu hadis”, yani gerçekleşmemiş, itibar edilmeyen hadisler olarak görüyorlar. Fakat düşünemedikleri şey şu ki; Peygamberimizin (sav) ahir zamanla ilgili bildirdiği hadislerin gerçekleşeceği bir zaman var. Başka bir deyişle Peygamberimiz (sav)’ın bu hadisleri ahir zamanda, yani içinde bulunduğumuz dönemde arka arkaya gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu hadisler gerçekleşmiş, tevatür derecesinde, yani içinde yalan ihtimali olmayan sahih hadislerdir.  

 

Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as) ile müjdelenmeyi, onun döneminde yaşayacak olan Müslümanlara kar üzerinde sürünerek de olsa Hz. Mehdi (as)’ı bulup ona uymalarını hadislerinde şöyle bildirmiştir:

 

 

“Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Kureyş‘ten ve Ehl-i Beyt‘imden bir kişidir.“(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13)

 

 

İbni Ebi Şeybe ve Nuaym b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes‘ud‘dan tahric ettiler. O dedi ki:

 

 

 “... O (Hz. Mehdi (as)) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. SİZDEN O’NA KİM YETİŞİRSE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK OLASA GELSİN, O’NA KATILSIN. Zira O Hz. Mehdi (as)’dır.“ (Ahir Zaman Mehdisi‘nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14)

 

Peygamberimiz (sav)’ın Hz. Mehdi (as)’ın gelişini müjdelediği Hicri 1400’ler,  içinde bulunduğumuz dönem. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, İmam Rabbani gibi birçok İslam âliminin “Ahir Zaman Alametleri” olarak bildirdiği tüm olaylar “bir tesbih taneleri gibi birbiri ardınca” gerçekleşiyor. Peygamberimiz (sav)’ın hadislerinde bildirdiği fitnelerin çoğalması, dünyanın dört bir yanında meydana gelen ekonomik krizler, savaşlar, Irak-İran Savaşı, Afganistan’ın işgali, Kabe’de kan akıtılması, depremlerin çoğalması, Şam’da, Irak’ta kargaşalar olması, Irak halkının üç fırkaya ayrılması, Ramazan ayında 15 gün arayla Ay ve Güneş tutulmaları olması, Hicri 1406’da yani 1986 yılında bir kuyruklu yıldızın doğması, Suriye’de gerçekleşen olaylar, “alaca karga”ya benzeyen bir şahsın Mısır’da kargaşa ve fitnelere sebep olması ve daha yüzlerce alamet hicri 1400 yılından günümüze kadar tek tek gerçekleşmiştir. Peygamberimiz (sav)in gerçekleşen bu hadislerini insanlardan saklamak hiçbir Müslümana yakışmayan bir tavırdır.

 

Fakat şu da var ki; Hz. Mehdi (as)’ın gelmeyeceğini söyleyen sözde din adamlarının olması da aslında Peygamberimiz (sav)’ın hadislerinde bizlere bildirdiği başka bir gerçek. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde Allah’ın, insanların Hz. Mehdi (as)’ın gelişini inkâr ettikleri bir dönemde Hz. Mehdi (as)’ı göndereceğini bizlere şöyle bildirmiş:

 

 

"İnsanların ümitsiz olduğu ve "HİÇ HZ. MEHDİ FALAN YOKMUŞ" dediği bir sırada Allah Hz. Mehdi (as)'ı gönderir..." (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

 

Samimi, vicdanlı bir Müslüman asla Hz. Mehdi (as)’ın geliş alametlerini anlatmaktan çekinmez, gerçekleşen yüzlerce alameti görmezden gelmez. Aksine Peygamberimiz (sav)’in müjdelediği bu kutlu şahsı büyük bir heyecanla bekler.  Her ne kadar bazı kişiler bu alametleri görmezden gelip, insanlardan gizlemeye çalışsalar da, kendi çıkarlarıyla çatıştığı için Hz. Mehdi’nin zuhurunun yaklaştığını anlatmasalar da,  Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (as)’ın çıkış zamanı gittikçe yaklaşıyor. İşte bu yüzden tüm Müslümanlar Hz. Mehdi’nin zuhurunu çok büyük bir şevkle ve heyecanla beklemeliler, çünkü zuhur vakti çok yakın. Allah’ın izniyle kaderde belirlenen vakit giderek yaklaşıyor…

 


İzlenme: 1097
htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR