kizilay_banner_728X090 width="728" height="90" title="">

Ashab-ı Kehf Hz. Mehdi’nin yardımcıları olacaktır…

Ebru Altan

Ebru Altan

E-Posta : altanebru@hotmail.com.tr

Kuran-ı Kerim Peygamberimize (sav) vahyedildiği günden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramamış hak Kitaptır. Sadece haram ve helalleri açıklayan değil, insanın içinde bulunduğu her durumu anlatan, güzel ahlakı öğreten, meydana gelebilecek bütün olayları, ahiret hayatını,  günlük olayları, beklenmedik durumlarda alınması gereken tedbirleri, geçmiş dönemlerdeki kıssaları anlattığı gibi, ahir zamandaki olaylara da işaret eden bir büyük bir rahmettir.  Kuran’ın en büyük özelliklerinden biri de kıyamete kadar insanlara bir hidayet rehberi olmasıdır.

Kuran’da anlatılan kıssalar da tüm insanlar için birçok konuda yol göstericidir. Bu kıssalardan peygamberlerin hayatlarını, kavimlerine nasıl tebliğ yaptıklarını, karşılaştıkları olaylar karşısında verdikleri hikmetli kararları öğrenebiliyoruz.

Kuran’ın 18. Suresi olan Kehf Suresi’nde de Kehf ve Rakim Ehli’nden, Hz. Musa ve ilim sahibi kişi ile arasında geçen olaylardan ve Hz. Zulkarneyn’den bahsedililir. Bu surede Allah’ı tanımayan ve inanan insanlara karşı baskı ve zulüm uygulayan bir topluluktan uzaklaşarak bir mağaraya sığınan gençler yani Ashab-ı Kehf anlatılır.  

Kehf Suresi’nin en önemli özelliklerinden biri de Peygamberimizin (sav) hadislerinde ahir zamanla bağlantısı olduğunu söylemesidir. Bu hadislerden bazıları şöyle:

Nevvas b. Seman el-Kilabi'den (ra) rivayet edilmiştir.

"Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf Suresi'nin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'ın fitnesinden kurtuluşunuzdur.( Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

Ebu Ümame el-Bahili'den rivayet edilmiştir.

... kim onun (Deccal'in) cehenneminin belasına uğrarsa Allah'tan yardım dilesin ve Kehf Suresi'nin ilk ayetlerini okusun ki ateş İbrahim (as)'a olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve selamet olsun. (Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Haydar Hatipoğlu, Kahraman Yayınları, c. 10, s. 332)

... Her kim Deccal'in ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah'tan yardım istesin ve Kehf Suresi'nin baş tarafındaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal'in ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur.( Ölüm-Kıyamet-ahiret ve ahir Zaman Alametleri, İmam Şa'rani, Bedir Yayınevi, s. 494)

Gördüğümüz gibi Peygamberimiz (sav) ahir zamanda çıkacak Deccal'den korunmaları ve fitnelerinden emin olmaları için Müslümanlara Kehf Suresini okumalarını tavsiye etmiş. Çünkü Kehf Suresi’nde ahir zamanda çıkacak olan Deccal’den nasıl korunulacağı tarif edilmiş. Peygamberimizin (sav)  ahir zamanda Kehf Suresi’ni okumayı ve ezberlemeyi tavsiye etmesi de bu surenin günümüze bakan çok önemli işaretler taşıdığının bir göstergesi. Ayrıca bir çok İslam Alimi de Kehf Suresi’ndeki işaretlere dikkat çekmiştir. Kehf Suresi’nde ahir zamana ve İslam ahlakını yaşayan gençlerin dinden uzak kişilerle yaptıkları ilmi mücadeleye bakan çok önemli işaretler de bulunuyor.

Peygamberimiz (sav) bir diğer hadisinde Hz. Mehdi’nin yardımcılarının da Ashab-ı Kehf gibi olacağını haber verilmiştir.

Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

İmam Ebu İshak Salebi tefsirinde Kehf kıssasını anlatırken “Mehdi çıktığı zaman Ehl-i Kehf’e gidip selam verince Allah onları diriltecek ve Mehdi’nin yanında yerlerini alacaklardır.” şeklinde bildiriyor (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 39)

Bu rivayette Ashab-ı Kehf kıssasının bir benzerinin gerçek Ashab-ı Kehf’e benzetilen Mehdi ve yardımcılarınca, bir kez daha yaşanacağını bildiriliyor olabilir. Hz. Mehdi’nin Ashab-ı Kehf’e selam vermesi, belki de yardımcıları ile sonradan tanışacağına ve onları kendisi ile birlikte İslam’a hizmet etmeye çağıracağına işaret ediyor. Rivayette geçen “diriltme”den kastedilen ise, geçmişte yaşamış Ashab-ı Kehf’in günümüzde tekrar canlanıp hayat bulmaları değil, Mehdi zamanında yaşayacak ve ona yardımcı olacak benzeri gençlerin gaflet uykusundan uyanıp Mehdi’nin yanında yer almaları ve İslam’ın hakim olması için çalışmalar yapmaları olabilir.

Çünkü Ashab-ı Kehf ile Mehdi’nin talebeleri arasında birçok benzerlik bulunuyor.

Örneğin; Ashab-ı Kehf gençlerden oluşan bir topluluk:

Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki: “Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl). (Kehf Suresi, 9-10)

Hz. Mehdi’nin talebeleri de gençlerden oluşacağını Peygamberimiz’in (sav) hadislerinden görebiliyoruz.

“Kaim (Hz. Mehdi) a.s’ın ASHABI GENÇTİR VE İÇLERİNDE YAŞLI YOKTUR. Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadardırlar ve azıktaki en az şey tuzdur.”(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

Kuran’da Ashab-ı Kehf’in sayılarının çok az olduğu anlatılır.

(Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “Üç’tüler, onların dördüncüsü köpekleridir.” Ve: “Beştiler, onların altıncısı köpekleridir” diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. “Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez.” Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. (Kehf Suresi, 22)

Peygamberimizin (sav) birçok hadisinde bildirildiği üzere Hz. Mehdi’nin yardımcılarının da sayısı çok az olacaktır.

Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Ashab-ı Kehf Allah’a derin imanla bağlı gençlerdi.

Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik; (Krala karşı) Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki: “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi’dir; ilah olarak biz O’ndan başkasına kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçeğin dışına çıkarız.” (Kehf Suresi, 13-14)

Hz. Mehdinin de talebelerinin imanları çok güçlü olacaktır.

Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan seçkin Müslümanlardır. (Sünen-i İbni Mace, 10/259)

Ashab-ı Kehf ve Hz. Mehd’nin yardımcıları arasındaki benzerlikler sadece bunlarla sınırlı değil. Her ikisinin de içinde yaşadıkları dönemde dinden uzaklaşmış insanların olması, düşmanlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zamanın deccaliyet düzenine karşı olmaları, Allah’a iman ettiklerini sezdirmemeleri, ilk başlarda kimse tarafından tanınmadıkları halde daha sonra herkes tarafından tanınmaları, sayılarının kaç kişi olduğu bilinmemesi gibi özellikleri de birbirleriyle benzerlik gösteren özelliklerindendir.

Peygamberimiz (sav)’in de dikkat çektiği gibi Kehf Suresi ahir zamana yönelik çok önemli işaretler içeriyor. Hadislerden çok net anladığımız üzere şu anda ahir zamandayız. Bu önemli dönemde bizlerin de Kehf Suresi’nde geçen her ayeti iyice düşünmemiz ve Peygamberimiz (sav)’in tavsiyesine uymamız çok önemli.

 


İzlenme: 998
htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR