kizilay_banner_728X090 width="728" height="90" title="">

Adnan Oktar’ın Çağrı Yaptığı #ÇekişipBirbirinizeDüşmeyin Etiketi Twitter’da Yine TT Oldu

21 Aralık 2013 Cumartesi 00:11
adnan-oktarin-cagri-yaptigi-cekisipbirbirinizedusmeyin-etiketi-twitterda-yine-tt-oldu

Dün gece Sayın Adnan Oktar’ın A9 ekranlarından çağrıda bulunduğu #ÇekişipBirbirinizeDüşmeyin etiketi ile 1 gün içinde 269.210 tweet yazıldı. Bu mesajlarda Müslümanlar birlik olmaya, aralarındaki sorunları çözmeye, yanlış anlaşılmaları düzeltmeye, kardeşliği pekiştirmeye, güzel söz söylemeye, İslam Birliği için çalışmaya davet edildiler.

Dün akşam listeye giren #ÇekişipBirbirinizeDüşmeyin etiketi hala twitter TT listesinde yer almaya ve gündemi belirlemeye devam ediyor.

Adnan Oktar Müslümanlar arasında ahir zamanda yaşanacak olan olayların Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde haber verildiğini belirtti ve Müslümanların arasının düzeltilmesinin Allah’ın farz kıldığı bir ibadet olduğunu hadis ve ayetlerle şöyle açıkladı:

Adnan Oktar: “Ahir zamanda, Hz. Mehdi devrinde Müslümanların arasında bir mücadele olacağı Peygamber Efendimiz (sav) zamanından bildirilmiş bir olaydır. Bakın, Peygamberimiz (sav), Gayesi ve amacı aynı olan, iki Müslüman topluluk birbiriyle mücadele etmedikçe Mehdi zuhur etmez diyor. Ahir zamanda bu da oldu, görüyorsunuz. “Ve Müslümanların arası açıldığında”  diyor Peygamberimiz (sav), yani birbirlerine darıldıklarında, birbirleriyle mücadele edip uğraştıklarında, birbirlerinden kuşkuya düştüklerinde “aralarını bulun” diyor Cenab-ı Allah. Bu size farzdır diyor Cenab-ı Allah.

Aksi haramdır. Onun için bu tip şeylerde kavgayı körüklemek, Müslümanların arasının açılması için teşvik etmek günah olur, yanlış olur. İslam’a Kur’an’a uygun olmaz. Şeytanı ve şeytanın dostlarını sevindirir, dolayısıyla Müslümanca bir hareket olmaz. Müslümanca olan, Müslümanların arasını bulmaktır. Kavgayı mücadeleyi ortadan kaldırmaktır.Ne diyor, Cenab-ı Allah.. Önce hadisleri okuyayım, sonra ayet de okuyacağım: Birbirinize buğz etmeyin diyor Peygamberimiz (sav). “... Birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirlerinizle alakayı kesmeyin, Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”Peygamberimiz (sav)’in hadisi. Size namaz oruç ve sadakadan daha üstün bir şey göstereyim mi?” Bak “namaz oruç ve sadakadan daha üstün bir şey..” “Evet ya Resul Allah,” dediler. Peygamberimiz (sav) “Ara bulmak barıştırmaktır” dedi.

Şimdi bu ibadetin vakti girdiği için biz bu ibadeti yapıyoruz. Ara bulmak ve barıştırmak, bununla uğraşıyoruz.  Çünkü aranın bozulması, dargınlık bakın, diyor ki Peygamberimiz (sav); “... aranın bozulması, dargınlık saçı kökünden kazır demiyorum..” diyor bakın, “... saçı kökünden kazır demiyorum, dini kökünden kazır” diyor. Aranın bozulması, Müslümanların aralarının bozulması, dargınlık, dini kökünden kazır” diyor, “saçı kazır demiyorum” diyor Peygamberimiz (sav) akıllarında kalsın diye, “dini kazır” diyor.

Onun için iki Müslüman topluluğun birbirleriyle çatışmasından Maocular, iddia edilen Ergenekon Terör Örgütü, çeteler memnun olur, şeytanın dostları memnun olur, İslam karşıtları memnun olur, bazı bilgisiz insanlar memnun olur, bazı haset eden insanlar memnun olur, iyi niyetli olmayan bazı kişiler memnun olur. Dolayısıyla böyle bir şeyi teşvik etmek, böyle mücahit edasıyla, Fethullah hoca cemaatini ya da Hükümeti yerle bir etmeye kalkan bir üslup kullanmak çok yanlış ve günah olur.

“Birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerine şefkat hususunda müminler adeta tek bir beden gibidirler.” diyor Peygamberimiz (sav). Yani tek bir beyne bağlı bir beden gibidirler; İttihad-ı İslam’ı da açıklayan bir hadis bu. “Ondan bir uzuv şikayet ederse,” kolu mesela ağrırsa, “... uykusuzluk ve ateşle vücudun diğer uzuvları ona iştirak ederler.” Beden de uyuyamaz diyor ağrıdan, bedenin tamamı uyuyamaz. İnsanın ateşi çıkar, diyor. Bütün beden hastalanır diyor bir Müslüman hastalandığında. Buhari ve Müslim’de geçiyor bu hadis.

Onun için böyle emek emek yetiştirilmiş, eğitilmiş, İslam’ı, Kuran’ı savunan bir mümin topluluğunu topyekun dünyadan yok etmeye kalkmak çok çirkin olur, günah olur, dinsizlerin bir kısmını sevindirir, komünistlerin bir kısmını sevindirir. Şeytanın dostlarının bir kısmını, yahut tamamını sevindirir.

Böyle bir şeye hiç kimse teşvik edici tavır takınmasın. Böyle bir tavrı teşvik eden kişilere kimse itibar etmesin. Saygı da duymasın. Bunlara “yanlışlık var” diye “hatanız var” diye hatırlatmak lazım.

Müminin mümine bağlılığı parçaları birbirine bağlayan tek bir bina gibidir.” Müslim’de. Bakın, bir bina gibi “tüm Müslümanlar tek bir bina gibidir,” diyor, betonarme bina gibi, bakın, “parçaları birbirine bağlayan tek bir bina gibidirler”.

Cenab-ı Allah, Hucurat Suresi 10. ayette, şeytandan Allah’a sığınırım; “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin.” buyuruyor. Önce arasını bulun, bulduktan sonra da durumu düzeltin. “.. Ve Allah’tan korkup sakının umulur ki esirgenirsiniz.” Allah’tan korkun diyor Cenab-ı Allah. “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın..İslam’a, Kuran’a ama hepiniz bütün Müslümanlar.. “Dağılıp ayrılmayın..” Cemaatler, gruplar filan paramparça olmayın. “..Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. “Hani siz düşmanlar idiniz.” Birbirinize haset eden, birbiriyle mücadele eden düşmanlar idiniz. “O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı.Demek ki kalplerin arasını uzlaştırmak gerekiyor, ve ısındırmak gerekiyor.

Cenab-ı Allah kullarını vesile ediyor inşaAllah. “Ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız.” Demek ki müminler kardeşler olarak sabahlayacaklar. “Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken..Şu an mesela İslam alemini Müslümanları yok etmek istiyorlar, ateş çukurunun kenarında müminler. İslamofobi yaygın, her yerde Müslümanları kitle halinde öldürüyorlar, şehit ediyorlar. “Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı.” Mehdiyetle kurtaracak inşaAllah Cenab-ı Allah. “Umulur ki hidayete erersiniz.” Yani Mehdiyet zaten hidayete vesile olma anlamına geliyor. “Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar.” Al-i İmran Suresi, 103. ayet.

Enfal Suresi, 1; şeytandan Allah’a sığınırım. “Eğer mümin iseniz, Allah’tan korkup sakının ve aranızı düzeltin. Allah’a ve Resülü’ne itaat edin.Aranızı düzeltin diyor Cenab-ı Allah. Haramdır Müslümanların arasının bozulması haramdır.Eğer müminseniz,” diyor Allah. Bak şart koşuyor Allah. “Allah’tan korkup sakının aranızı düzeltin, Allah’a ve Resülüne itaat edin.”

Enfal Suresi, 46: “Allah ve Resülüne itaat edin. Çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız..Çözülürsünüz, gücünüz gider diyor Allah. Ve arkasından yılgınlaşırsınız. Başı bozuk, ezik hale gelirsiniz, her şey sizi ezer.  Gücünüz gider diyor, caydırıcı gücünüz olmaz. “Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”

Diyor ki Cenab-ı Allah Enfal Suresi 73’te; “İnkar edenler birbirlerinin velileridir.” Mesela komünistler bütün dünyanın her yerinde birbirine destek ediyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar, bir çoğu öyle. “ ... Eğer siz bunu yapmazsanız..” Müslümanlar bunu yapmazsa, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız “.. yeryüzünde bir fitne,..” Bak bütün yeryüzünde ama.. “.. bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur.” Yani bütün İslam alemine yönelik bir bozgun meydana gelir diyor Cenab-ı Allah. Büyük bir fesat olur, İslam alemi birbirine girer, mahvolursunuz diyor Allah. Enfal Suresi, 73.

Al-i İmran Suresi, 105; “Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra..” Kur’an’ın hükmü açıklandıktan sonra, “.. parçalanıp ayrılan.” Cemaatlere, tarikatlere mezheplere ayrılan, parçalanıp ayrılan. “Ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın.” Şu an olduğu gibi. Anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Haram. “İşte onlar için büyük bir azap vardır,” diyor Allah. Al-i İmran Suresi, 105’te.

Hucurat Suresi, 9; “Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursayani birbirleriyle mücadeleye, birbirleriyle kavgaya, birbirleriyle zıtlaşmaya gidecek olurlarsa, “..aralarını bulup düzeltin.” Farz. Yaparsın, yapamazsın o ayrı mesele. Sen buna niyet edip, gayret etmekle mükellefsin. Takdir Allah’tan. Yani yapamazsan yapamazsın. Gayret edeceksin. “... aralarını bulup düzeltin. Şayet biri diğerine saldırıda bulunacak olursa, artık saldırıda bulunanla Allah’ın emrine dönünceye kadar mücadele edin.” Tek taraflı biri birine saldırıyorsa ona karşı, fikri mücadele ile onu durdurmaya çalışın. “Eğer sonunda Allah’ın emrini kabul edip...” yani Kur’an’ın hükmünü kabul edip kardeş olursa, dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun. İki tarafı dengeleyin, adaletle bulun. Ve her konuda adil davranın.” Adaletli davranın, makul, mutedil, adaletli davranın. “Şüphesiz Allah adil olanları..” adaletle davrananları, “..sever.” Hucurat Suresi 9. İşte Mehdiyetin temel özelliğidir adalet. (Adnan Oktar, 19 Aralık 2013, A9 TV) 


Haber okunma sayısı: 4486

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER